Awaria serwera? Problemy z Active Directory? Naprawa AD? Przeniesienie domeny Windows na nowy serwer? - RONAG IT rozwiązania problemów informatycznych.Active Directory - domena Windows Server

Active Directory Domain Services - usługa katalogowa dla systemów Windows Server składająca się z pięciu ról Flexible Single Master Operations (FSMO):
1. Schema Master
2. Domain naming Master
3. Infrastructure Master
4. Relative ID (RID) Master
5. PDC Emulator

DCDIAG

dcdiag /s:Serwer1 /c /v /f:c:\dcdiag.txt
/s:[nazwa serwera] wskazuje testowany serwer
/v: pokazuje bardziej szczegółowe informacje
/c: oznacza comprehensive, czyli uruchamia wszystkie testy włącznie z testem dns
/q: wyświetla tylko błędy w Active Directory
/f:[ścieżka do pliku] kieruje wyniki testu do wskazanego pliku

Directory Services Restore Mode (DSRM)

1. Uruchomienie trybu odzyskiwania usług katalogowych komendą:
bcdedit /set safeboot dsrepair
uruchomić ponownie serwer
2. Zakończenie trybu odzyskiwania usług katalogowych komendą:
bcdedit /deletevalue safeboot
uruchomić ponownie serwer

Resetowanie hasła administratora DSRM

1. Kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz polecenie ntdsutil
2. W linii poleceń Ntdsutil wpisz "set dsrm password"
3. W linii poleceń DSRM wpisz:
reset password on server [opcjonalnie podaj nazwę DNS serwera, na którym chcesz zresetować hasło]
4. Wpisz nowe hasło.
5. Wpisz q aby opuścić tryb DSRM.
6. Wpisz q aby opuścić tryb NTDSUTIL.

Ładowanie sterowników z linii komend

1. Shift + F10 - otwiera okno linii poleceń w trybie System Recovery Windows Server
2. drvload [scieżka do pliku sterownika .inf]

Windows Server System State

System state kontrolera domeny składa się z:

Active Directory DC Database file (ntds.dit)
SYSVOL folder
Certificate Store
User Profiles
IIS metabase
Boot files
DLL cache folder
Registry info
COM+ and WMI info
Cluster service info
Windows Resource Protection system files

Odzyskanie Active Directory z uszkodzonego systemu Windows Server

1. Wykonaj kopię wszystkich plików z partycji systemowej Windows Server na dysk zewnętrzny.
2. Zainstaluj na serwerze taki sam system Windows Server jaki był na uszkodzonej maszynie i nadaj mu tę samą nazwę serwera.
Upewnij się, że komputery podłączone do domeny nie mają dostępu sieciowego do nowego serwera.
3. Podłącz serwer do Internetu, aby zainstalować wszystkie aktualizacje, sterowniki i poprawki.
4. Utwórz identyczną nazwę domeny jak na zepsutym serwerze za pomocą dcpromo.exe.
5. Uruchom serwer w trybie Active Directory Restore Mode.
6. Skopiuj zawartość katalogów NTDS (AD Database) i SYSVOL (GPO, login scripts, sync DC data) z kopii plików uszkodzonego serwera.
7. Sprawdzić poprawność działania AD narzędziem dcdiag.exe

powrót na góry strony

RONAG IT - usługi informatyczne
Warszawa Wola / Bemowo
lp.moc.ganor@oruib
tel. 22 299 45 07

Copyright © RONAG IT 2008 - 2020
*** 12 lat działalności na rynku IT ***
Kopiowanie treści serwisu zabronione
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bezpieczeństwo informatyczne
Outsourcing IT - kompleksowa obsługa
Administracja serwerami i systemami ERP
Opieka informatyczna małych i średnich firm