Administrowanie serwerem MS SQL, instalacja, konfiguracja i optymalizacja serwera SQL, migracja baz danych SQL, konwersje i kopie zapasowe baz danych SQLAdministracja serwerem MS SQL

Prowadzimy usługi informatyczne w zakresie administracji baz danych Microsoft SQL Server.

Wersja Microsoft SQL Server

Jak sprawdzić, którą wersję serwera MS SQL posiadamy oraz czy jest to wersja Express czy Standard? W programie SQL Management Studio należy wprowadzić zapytanie:
Select @@Version

Opcja SQL AUTO CLOSE

Opcja AUTO_CLOSE jest domyślnie włączona w serwerach MS SQL 2017 i może powodować pogorszenie wydajności w często odwiedzanych bazach danych ze względu na zwiększone koszty otwierania i zamykania bazy po każdym połączeniu. AUTO_CLOSE czyści również pamięć podręczną procedury po każdym połączeniu. Gdy baza danych jest zamknięta, serwer SQL opróżnia pamięć podręczną serwera SQL. Powoduje to, że wykonywanie zapytań zajmuje więcej czasu. Z tego powodu nie jest najlepszą praktyką włączanie funkcji AUTO CLOSE dla baz danych SQL Server w środowisku produkcyjnym lub nieprodukcyjnym.
ALTER DATABASE [NazwaBazyDanych] SET AUTO_CLOSE OFF;

Backup baz danych serwera MS SQL

1. Skrypt kopii zapasowej wszystkich baz danych serwera MS SQL
Microsoft SQL Databases Backup Procedure
2. Wywołanie skryptu pełnej kopii zapasowej wszystkich baz danych serwera MS SQL z autentykacją Windows:
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -Q "EXEC sp_BackupDatabases @backupLocation='D:\SQLBackups\', @backupType='F'"
Wywołanie skryptu różnicowej kopii zapasowej wszystkich baz danych serwera MS SQL z autentykacją do SQL serwer:
sqlcmd -U SQL_Login -P Password -S .\SQLEXPRESS -Q "EXEC sp_BackupDatabases  @backupLocation ='D:\SQLBackups', @BackupType='D'"
Wywołanie skryptu kopii zapasowej wskazanej bazy danych serwera MS SQL:
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -Q "EXEC sp_BackupDatabases @backupLocation='D:\SQLBackups\', @databaseName='USERDB', @backupType='F'
Wywołanie kopii zapasowej logów baz danych:
@BackupType='L'"

Pliki kopii zapasowych MS SQL Server

Starsze wersje serwerów MS SQL tworzyły kopie zapasowe baz danych w plikach .dat nowsze wersje tworzą pliki backupu z rozszerzeniem .bak


27-12-2020 RONAG IT

powrót na góry strony

RONAG IT - usługi informatyczne
Warszawa Wola / Bemowo
lp.moc.ganor@oruib
tel. 22 299 45 07

Copyright © RONAG IT 2008 - 2021
*** 13 lat działalności na rynku IT ***
Kopiowanie treści serwisu zabronione
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bezpieczeństwo informatyczne
Outsourcing IT - kompleksowa obsługa
Administracja serwerami i systemami ERP
Opieka informatyczna małych i średnich firm