Jak naprawić system operacyjny Windows 10? Blue screen, zawieszenia systemu, powolna praca - Naprawiamy wszystkie systemy MS Windows i Windows ServerNaprawa systemu Windows

Jeżeli automatyczna naprawa Windows nie przynosi efektu, to poniżej opisujemy sposoby ręcznej naprawy systemów operacyjnych: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista oraz Windows Serwer.

Problemy aktualizacji systemu Windows 10

Jeżeli jest problem z aktualizacją systemu Windows 10 to w pierwszej kolejności należy uruchomić "Narzędzie do rozwiązywania problemów Windows Update": Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Rozwiązywanie problemów > Windows Update.

Reset usługi Windows Update

1. net stop wuauserv
2. cd %systemroot%SoftwareDistribution
3. ren Download Download.old
4. net start wuauserv
5. net stop bits
6. net start bits
7. net stop cryptsvc
8. cd %systemroot%system32
9. ren catroot2 catroot2old
10. net start cryptsvc

DISM - Deployment Image Servicing and Management

Narzędzie DISM służy do aktualizacji plików i naprawy obrazu systemu Windows. Sprawdzenie poprawności i aktualności obrazu można dokonać poleceniami:
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Jeżeli obraz systemu Windows jest uszkodzony to polecenie DISM korzysta z usługi Windows Update, aby go naprawić:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Jeżeli klient Windows Update jest uszkodzony, wskaż katalog instalacji Windows jako źródła naprawy plików:
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:X:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
lub
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:X:\Sources\install.esd:1 /LimitAccess
LimitAccess - zabrania dostępu do Windows Update w celu naprawy obrazu DISM
Kompletne wyczyszczenie obrazu systemu, po którym nie będzie już możliwe odinstalowanie pakietów aktualizacji systemu:
Dism.exe /online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Zredukowanie miejsca zajętego przez backup Service Pack-ów potrzebnych do ich deinstalacji:
Dism.exe /online /Cleanup-Image /SPSuperseded

Kontroler plików systemowych SFC - System File Checker

Polecenie sfc.exe sprawdza poprawność wszystkich systemowych plików Windows i naprawia je przez wymianę z zapasowej lokalizacji Windows\System32\dllcache. sfc /scannow
Szczegóły naprawy systemu zostały zapisane w pliku: C:Windows\Logs\CBS\CBS.log
Jeżeli chcesz tylko otrzymać informację o nienaprawionych błędach to wykonaj polecenie:
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfc.txt

BCD - Boot Configuration Data

Naprawa błędu uruchomienia systemu Windows np. File: \Boot\BCD. Error code: 0xc0000098
Bootrec /fixmbr - naprawia Master Boot Record (MBR)
Bootrec /fixboot - naprawia sektor rozruchowy systemu (Boot sector)
Bootrec /rebuildbcd - skanuje i dodaje wybrane systemy do magazynu BCD
Bootrec /ScanOs - dodaje inne systemy operacyjne do Boot Managera

DISKPART

Zarządzanie dyskami z linii komend za pomocą programu diskpart.exe:
list disk - pokazuje wszystkie dyski zainstalowane w komputerze.
list volume - pokazuje wszystkie wolumeny dostępne na dysku.
list partition - pokazuje wszystkie partycje dostępne na dysku.
list vdisk - pokazuje wszystkie dyski wirtualne.
select disk | volume | partition - wybór dysku, wolumenu, partycji.
assign letter=V: - przypisanie litery do wybranego wcześniej wolumenu.
exit - wyjście z programu.
Wszystkie komendy diskpart.exe

Naprawa bootowania z partycji UEFI

Jeżeli polecenie "bootrec /fixboot" zwraca błąd "odmowa dostępu" to należy:
1. Uruchomić naprawę systemu z płyty DVD lub pendrive-a i przejść do wiersza poleceń.
2. Za pomocą programu diskpart.exe przypisać literę do partycji EFI.
3. format U: /FS:FAT32
4. bcdboot C:\Windows /s U: /f UEFI

Ręczne zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego

Przejmowanie własności uszkodzonego pliku systemowego jako administrator:
takeown /f <ścieżka_z_nazwą_pliku> /r /a
/f - folder
/r - recursive
/a - administrators group
Udzielanie pełnego dostępu administratora do uszkodzonego pliku systemowego:
icacls <ścieżka_z_nazwą_pliku> /grant ADMINISTRATORS:F /t
/t - take care of subfolders and files
:f - full control permission
Kopiowanie pliku systemowego:
copy plik_źródłowy miejsce_docelowe

Upgrade wersji Windows 10 Home do Windows 10 Pro

Przed zmianami wyłączyć dostęp do Internetu. W "Ustawieniach systemu Windows" wybrać "Aktualizacja i zabezpieczenia", nastepnie "Aktywacja" i "Zmień klucz produktu" wpisać specjalny klucz produktu udostępniony przez firmę Microsoft: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Po ponownym uruchomieniu systemu, w tym samym miejscu wpisujemy swój klucz systemu, następnie podłączamy Internet i aktywujemy licencję Windows.


14-06-2020 RONAG IT

powrót na góry strony

RONAG IT - usługi informatyczne
Warszawa Wola / Bemowo
lp.moc.ganor@oruib
tel. 22 299 45 07

Copyright © RONAG IT 2008 - 2021
*** 13 lat działalności na rynku IT ***
Kopiowanie treści serwisu zabronione
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bezpieczeństwo informatyczne
Outsourcing IT - kompleksowa obsługa
Administracja serwerami i systemami ERP
Opieka informatyczna małych i średnich firm