Komputer wolno pracuje? Przeniesienie systemu Windows oraz migracja wszystkich aplikacji i danych na dysk SSD, optymalizacja pracy dysku SSD w Windows.Optymalizacja pracy dysków SSD w systemie operacyjnym Windows.

Optymalizacja pracy dysków SSD jest szczególnie ważna po przeniesieniu na dysk SSD starszych systemów operacyjnych Windows np. Windows 8, Windows 7 i Vista, które były zoptymalizowane do pracy z dyskami HDD.

Funkcja TRIM w systemie Windows 10

TRIM jest komendą ATA, która pozwala systemowi operacyjnemu informować kontroler dysku SSD, które bloki danych nie są już używane i można je bezpiecznie wymazać, aby umożliwić ponowne zapisywanie. Wykonanie tej operacji z wyprzedzeniem poprawia wydajność, ponieważ dysk nie będzie musiał tracić czasu na wymazywanie określonego bloku, gdy jest potrzebne miejsce do przechowywania nowych danych. Do poprawnego działania wymagane jest aby dysk SSD obsługiwał funkcję TRIM.


Aby sprawdzić stosowanie przez system funkcji TRIM należy uruchomić linię komend i wpisać polecenie:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
wartość 0 - TRIM włączony
wartość 1 - TRIM wyłączony
Włączenie funkcji TRIM następuje przez wydanie polecenia:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Zmiana trybu IDE na AHCI

1. Uruchomić REGEDIT i przejść do następującego klucza:
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
3. Zmienić wartość DWORD z 3 na 0
4. Zmienić w BIOS-ie komputera opcję kontrolera SATA z IDE na AHCI
5. Uruchomić ponownie system Windows 10, który automatycznie zainstaluje sterowniki AHCI

Wyłączenie funkcji prefetch i superfetch

Perfetch - przechowuje często używane dane początkowej części dysku twardego

Superfetch - magazynuje często używane dane i programy w pamięci RAM


1. Uruchomić REGEDIT i przejść do następującego klucza:
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters
3. Zmienić wartość "Enable Prefetcher" i "Enable Superfetch" na "0"

Wyłączenie readyboot

Readyboot przyspiesza proces uruchomienia systemu Windows przez wykorzystanie zewnętrznej pamięć typu flash np. pendrive jako pamięć cache dla wewnętrznych dysków HDD.


1. Uruchomić "Panel sterowania"
2. Wybrać opcję "System i zabezpieczenia"
3. Wybrać opcję "Narzędzia administracyjne"
4. Wybrać opcję "Monitor wydajności"
5. Rozwinąć "Zestaw modułów zbierających dane" i wybrać "Sesje śledzenia zdarzeń uruchamiania"
6. Kliknąć na "Readyboot"
7. Wybrać zakładkę "Sesja śledzenia"
8. Odznaczyć pole "Włączono"

powrót na góry strony

RONAG IT - usługi informatyczne
Warszawa Wola / Bemowo
lp.moc.ganor@oruib
tel. 22 299 45 07

Copyright © RONAG IT 2008 - 2021
*** 13 lat działalności na rynku IT ***
Kopiowanie treści serwisu zabronione
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bezpieczeństwo informatyczne
Outsourcing IT - kompleksowa obsługa
Administracja serwerami i systemami ERP
Opieka informatyczna małych i średnich firm