Program Płatnik usługi online - naprawa, przeniesienie Płatnika, konwersja i migracja baz Płatnika SQL i Access - zdalna pomoc informatyczna ☎ 222 994 507PŁATNIK pomoc informatyczna

Prowadzimy usługi informatyczne dla Biur Rachunkowych i firm w zakresie baz danych SQL i MS Access programu Płatnik ZUS, więc posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, naprawie, łączeniu i przenoszeniu baz danych Płatnika. Konwersje baz Płatnika z Access na SQL lub odwrotnie, wykonujemy w swoim środowisku testowym lub zdalnie na komputerach i serwerach Klienta. Wykonujemy instalacje, naprawy i aktualizacje Płatnika oraz konfiguracje serwerów SQL i odzyskanie baz danych Płatnika. Świadczymy także usługi importu i eksportu płatników, rozdzielenie lub połączenie dwóch baz danych Płatnika oraz przeniesienie bazy danych Płatnika na inny komputer lub serwer. Wystarczy do nas przesłać bazę Płatnika, aby otrzymać ją tego samego dnia skonwertowaną i podłączoną do programu Płatnik.

💲 Cennik usług informatycznych programu Płatnik oraz serwerów SQL i baz danych Access.

Kopia zapasowa Płatnika

Tworzenie kopii bazy danych Płatnika, wybrać opcje:
Administracja > Ustawienia bazy danych > Baza > Migracja bazy danych
Automatyczna kopia zapasowa do chmury lub lokalny backup baz danych programu Płatnik.

Zmiana okresu ważności hasła w programie Płatnik

Domyślnie okres ważności hasła w programie Płatnik wynosi 30 dni, aby ustawić inny czas należy zmienić następujący klucz rejestru Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Wow6432Node | Asseco Poland SA | Płatnik | 10.02.002 | Parametry | LimitHasla

Odzyskanie hasła Płatnika 10

PPass - aplikacja odzyskuje hasło administratora Płatnika i zmienia okres ważności haseł.
Koala Ratownik - hasło administratora programu Płatnik oraz hasło dostępu do bazy danych.
Monobit - program odzyskuje hasło administratora Płatnika i zmienia okres ważności haseł.
Deszyfracja hasła bazy MS Access zapisanego w rejestrze Windows

Płatnik 10.02.002 błąd certyfikatu i pobierania aktualizacji NUpdater

P2StartFix.exe - program do naprawy aktualizacji Płatnika NUpdater.

Przeniesienie płatnika do innej bazy w programie Płatnik

Import eksport płatników ZUS z jednej bazy do drugiej:
- w opcji "Rejestr Płatników" wybrać płatnika ZUS, którego chcemy przenieść (eksport płatnika)
- wybrać opcję "Narzędzia" i "Archiwizuj"
- wybrać opcję przeniesienia płatnika do zewnętrznej bazy danych
- wskazać bazę Access lub SQL do importu płatnika

Migracja baz danych programu PŁATNIK z Access do SQL

Konwersja baz danych Płatnika z Access do SQL może dostarczyć kilku problemów, konwersja z SQL do Access przebiega raczej bezproblemowo.

Błąd "SQL Server blocked access to Statement"

Kwarenda SQL do bazy Płatnika:
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'ad hoc distributed queries', 1
RECONFIGURE
GO
Wynik kwarendy SQL:
Configuration option 'show advanced options' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Configuration option 'Ad Hoc Distributed Queries' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.

Błąd "DBNETLIB Connection Open SQL Server does not exist"

Przyczyną jest problem rozwiązania nazwy DNS serwera SQL. Na komputerze, którego dotyczy ten problem należy uruchomić program:
C:\Windows\system32\cliconfg.exe – dla systemów 32-bitowych
C:\Windows\SysWow64\cliconfg.exe – dla systemów 64-bitowych
Po uruchomieniu programu przechodzimy na zakładkę alias i ustawiamy w polu „Alias serwera” pełną nazwę instancji serwera SQL (nazwa_hosta\nazwa_instancji), następnie zaznaczamy biblioteki sieciowe TCP/IP, natomiast w polu „Nazwa serwera” w miejsce nazwy hosta podajemy jego adres IP.

Błąd "Cannot create an instance of OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)"

Podczas migracji baz uruchomić program Płatnik jako administrator systemu Windows oraz sprawdzić wersję serwera MS SQL.

Błąd kopiowania plików aktualizacji "Asseco_aktualizuj_pp_tlb::CLSID_AktualizacjaPlikow:Brak opisu błędu."

https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/poradnik/komunikat-przy-pobieraniu-komponentow-blad-kopiowania

"Database cannot be upgraded because it is read-only, has read-only files or the user does not have permissions to modify some of the files. Make the database or files writeable, and rerun recovery (.Net SqlClient Data Provider)"

Zdjąć atrybut "Read only" z plików baz danych SQL .mdf .ldf

"Provider cannot be found. It may not be properly installed msoledbsql"

Program Płatnik do komunikacji z bazą MS SQL w wersji 2012 i wyższej może używać sterownika MSOLEDBSQL. Jeżeli sterownik nie został zainstalowany razem z serwerem SQL, to wymagana jest jego ręczna instalacja:
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Zmiana bazy danych SQL z wersji 32bit na 64bit programu PŁATNIK ZUS

Bazy danych SQL mogą być przenoszone pomiędzy serwerami MS SQL w wersji 32 i 64 bitowej. Kopie zapasowe baz danych SQL Płatnika także można przenosić pomiędzy tymi platformami.

Nie można usunąć Płatnika składek w programie

Należy zarchiwizować "Zestawy wysłane" przez wybór w menu programu "Administracja" i "Archiwizuj zestaw dokumentów" lub zarchiwizować danego "Płatnika".

Błąd przy przenoszeniu zarejestrowanego płatnika do innej bazy danych

Opis błędu Płatnika "W bazie docelowej znajduje się użytkownik o takim samym loginie jak jeden z użytkowników, którzy tworzyli lub zmieniali dane archiwizowanego płatnika. Jednak imię i nazwisko nie są takie same w obu bazach. Popraw w jednej z baz imię i nazwisko użytkownika (jeśli jest to ta sama osoba) lub wybierz inna bazę docelową." Rozwiązaniem problemu jest usunięcie użytkowników w tabeli baz danych dbo.UZYTKOWNIK.

“Wskazana baza jest bazą archiwum i nie może być wybrana jako baza robocza”

Odpytać bazę danych poleceniem:
select * from dbo.PARAM_KONF
Identyfikator bazy danych na początku rekordu określa:
A = Archiwum
R = Robocza


13-03-2021 RONAG IT

powrót na góry strony

RONAG IT - usługi informatyczne
Warszawa Wola / Bemowo
lp.moc.ganor@oruib
tel. 22 299 45 07

Copyright © RONAG IT 2008 - 2021
*** 13 lat działalności na rynku IT ***
Kopiowanie treści serwisu zabronione
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bezpieczeństwo informatyczne
Outsourcing IT - kompleksowa obsługa
Administracja serwerami i systemami ERP
Opieka informatyczna małych i średnich firm